(Termen extins) Concurs de granturi pentru încurajarea parteneriatelor între ong-urile din UTA Găgăuzia și din alte regiuni ale moldovei

Departamentul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Molodova realizează, în perioada 2017-2019, proiectul “Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”. Scopul proiectului este de a fortifica capacităţile actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central. Proiectul este realizat de un consorțiu de organizații din care fac parte Fundația Soros-Moldova, Centrul CONTACT, Asociația Piligrim-Demo și este susținut financiar de către Comisia Europeană prin intermediul programului de sporire a măsurilor de încredere și co-finanțat de către Fundația Soros-Moldova.

În scopul încurajării colaborării între ONG-urile din UTA Găgăuzia și Rețelele Naționale de ONG-uri, dar și pentru a susține efortul acestora de a contribui la o bună guvernare în UTA Găgăuzia și în Republica Moldova în general, Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de propuneri de proiecte. Scopul acestui concurs de granturi este de a încuraja parteneriatele dintre ONG-urile din UTA Găgăuzia și Rețelele Naționale de ONG-uri. Proiectele implementate în parteneriat vor fi orientate spre încurajarea participării, implicarea cetățenilor în procesele de luare a deciziilor, și contribuie la responsabilizarea autorităților publice, în special la nivelul UTA Găgăuzia. Propunerile de proiecte prezentate la concurs urmează să includă activități orientate spre transferul de bune practici, și creșterea parteneriatelor regionale și naționale, dar și să demonstreze modalitățile de atingere a impactului așteptat și a durabilității post-finanțare. Este încurajată includerea în propunerile de proiecte a unei componente privind elaborarea de politici și a unor acțiuni de advocacy.

Organizațiile din UTAG proiectele cărora vor fi selectate vor beneficia de un program de instruire și consultanță în domeniul dezvoltării instituționale.

Durata unui proiect va fi de până la 12 luni.
Bugetul estimativ pentru finanțarea unui proiect, de regulă, nu va depăși 20 000 EUR.

În cadrul acestui concurs de granturi vor fi acceptate propuneri de proiecte ce se încadrează în prioritățile de finanțare ale Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova.

Vor fi finanțate proiecte orientate spre:

 1. Monitorizarea activității autorităților publice locale și ale autonomiei. Exemple de activități eligibile pentru a fi susținute includ, dar nu se limitează la: monitorizarea activităților Primăriei, Comitetului Executiv sau Adunării Populare, a integrității funcționarilor, a procesului bugetar, monitorizarea achizițiilor publice, a eficienței managementului instituțiilor de stat din orice domeniu etc.
 2. Activități ce au potențialul de a mobiliza cetățenii prin abordarea unor subiecte de importanță pentru comunitățile locale, care în același timp generează și o cerere sporită de transparență și integritate a oficialilor pentru responsabilizarea acestora. De asemenea, încurajarea mecanismele de participare în activități comunitare și dezbateri publice, de soluționare a problemelor comunitare (inclusiv la nivel local) precum și advocacy pentru promovarea soluțiilor propuse.
 3. Transferul de bune practici: Proiectele ce vor asigura transferul de bune practici realizate la nivel național sau regional. Beneficiarii de grant vor replica practicile anterioare și le vor aplica în UTA Găgăuzia.

 Criterii de eligibilitate

 1. La concurs sunt invitate să participe consorții de organizații care vor include cel puțin o organizație din UTAG și o Rețea națională de organizații care activează în orice domeniu de interes public.
 2. Sunt încurajate să participe atât organizații cu experiență, cât și organizații noi create în UTAG. În cazul organizațiilor noi se va lua în considerare experiența membrilor echipei.
 3. Rețelele naționale de organizații sunt acele organizații fondatorii și membrii cărora sunt alte organizații din diferite regiuni ale Republicii Moldova.
 4. Proiectele trebuie să aibă obiective și rezultate clar definite (specifice, măsurabile, realiste și realizabile într-un segment de timp bine definit) și un buget bine argumentat.
 5. Procurările de echipament vor fi finanțate doar în cazul unor necesități bine argumentate. Astfel de costuri fiind analizate în mod aparte, aprobarea lor va fi la discreția Juriului Departamentului Buna Guvernare.
 6. Fundația va finanța proiecte în limita bugetului disponibil și își rezervă dreptul să anunțe concursul în mod repetat, în cazul în care propunerile de proiecte recepționate nu vor corespunde cerințelor concursului.
 7. Nu vor fi finanțate activități ce țin de promovarea unor entități politice sau/și religioase.

Procedura de participare în cadrul concursului

Pentru a participa la concurs, solicitanții urmează să expedieze în adresa Fundației un dosar care să includă:

 1. Cererea de finanțare 
 2. Chestionarul pentru verificarea capacității de administrare a grantului, completat, semnat și ștampilat
 3. Bugetul proiectului conform  modelului anexat. Bugetul va conține o divizare clară între tipurile e cheltuieli ce urmează a fi făcute de fiecare partener implicat.
 4. CV-ul organizațiilor și CV-urile persoanelor-cheie implicate în proiect, semnate de către aceste persoane,
 5. Un acord/memorandum de colaborare semnat între partenerii proiectului prin care este indicat clar aria de responsabilitate a fiecăruia dintre parteneri.
 6. Alte documente de suport, în conformitate cu Ghidul solicitantului de finanțare
 7. Întrebări și răspunsuri

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 24 noiembrie 2017, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi luate în considerație.

Dosarele de participare la concurs vor fi transmise în versiune electronică, în limba română sau rusă, în adresa Directorului de Proiect, Alexandru Musteața - [email protected] și la adresa [email protected], cu mențiunea: „Concurs de Granturi Parteneriat Găgăuzia”.

Pentru informații suplimentare: tel: 022-270031, 022- 270232, 022-274480, fax 022-270507