Instruiri productive pentru reprezentanții societății civile din UTA Găgăuzia

11 organizații nonguvernamentale din UTA Găgăuzia și-au îmbunătățit capacitățile în domeniul managementului proiectelor. Seria de instruiri s-a desfășurat în cadrul proiectului ”Consolidarea societății civile în Găgăuzia” .

În ultimul an, participanții au studiat tematici precum managementul financiar al organizațiilor, scriere de proiecte, colectare de fonduri, antreprenoriat social, comunicare și relații publice. Facilitatorii trainingurilor au fost expertii naționali Ruslan Harea, Mihail Sirkeli, Vitalie Călugăreanu, Silvia Sterlciuc, Vasile Cioaric, Serghei Neicovcen. 

Experții Mihail Sirkeli și Serghei Neicovcen au moderat discuțiile și activitățile practice în jurul celor mai importante elemente și etape ale managementului de proiect, cum ar fi planificarea implementării, analiza potențialului intern al organizațiilor, managementul resurselor umane, materiale informaționale necesare etc.
O atenție deosebită a fost acordată managementului financiar al proiectului, în privința căruia participanții au avut mai multe întrebări de clarificat. De asemenea, discuțiile s-au axat pe interacțiunea și repartizarea rolurilor partenerilor, precum și pe modalitățile de monitorizare, evaluare și raportare a activităților din proiect.
Participanții au abordat și prevederile legale privind managementul financiar al ONG-urilor, relațiile de muncă și impozitarea angajaților din cadrul ONG-urilor, particularitățile utilizării resurselor financiare oferite sub formă de granturi, cheltuielile administrative ale organizațiilor și procedurile de achiziții de bunuri și servicii, etc. O temă aparte au constituit cerințele față de raportarea cheltuielilor și dările de seamă față de organele de resort, etapele de pregătire și prezentare a rapoartelor financiare, etc.
Menționăm, că reprezentanții ONG-urilor din UTA Găgăuzia au studiat și principiile de bază și metodica construirii relațiilor organizațiilor cu publicul său intern și extern, relațiile cu mass-media și utilizarea rețelelor sociale în activitatea de informare și formare a imagini societății civile. În calitate de trainer au evoluat experții naționali Vasile Cioaric și Vitalie Călugăreanu.
La capitolul colectare de fonduri, beneficiarii au fost instruiți cum să creeze o strategie de colectare de fonduri, fiindu-le oferită și lista donatorilor. Următoarea activitate în cadrul proiectului vizează oferirea de consultanță în managementul proiectului. 
Proiectul „Consolidarea societății civile din UTA Găgăuzia”, finanțat cu sprijinul Uniunii Europene, reprezintă efortul comun al Fundaţiei Soros-Moldova, Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor NonGuvernamentale din Moldova CONTACT şi Asociaţiei Obşteşti Piligrim-Demo din Comrat. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central.

Pentru mai multe informații despre activitățile și rezultatele proiectului, urmăriți pagina noastră de facebook: facebook.com/Civicgagauzia/