Solicitare de oferte pentru traducere consecutiva

Fundația Soros - Moldova Programul Buna Guvernare anunță cerere de oferte în cadrul proiectului ”Dezvoltarea societății civile din UTA Găgăuzia” pentru selectarea unui prestator de servicii (companie sau persoană fizică) care prestează servicii de traducere consecutivă din limba italiană în limba rusă (și invers) în cadrul unei vizite de studiu ce se va desfășura în orașul Bolzano, regiunea Tyrolul de Sud (Italia) în perioada de 17-22 septembrie 2017.

Vizita de studiu la instituțiile și organizațiile locale va avea loc în cadrul proiectului “Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”, care are drept scop fortificarea capacităţilor actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național.

Echipa de lucru, formată din 7 persoane, va avea nevoie de serviciile unui traducător pentru zilele 18-22 septembrie.

Oferta va include:

  1. CV-ul ofertantului cu referinţe la lucrările/traducerile relevante anterioare;
  2. Prezentarea diplomelor, certificatelor, adeverinţelor care certifică informaţiile furnizate în CV, scanate în format PDF sau TIF/JPG dacă există.
  3. Costul brut al serviciilor pe zi (se va aplica cu TVA la cota 0%)*;
  4. Alte costuri privind deplasarea în străinătate cum ar fi cazarea și alimentarea.(se va indica o sumă per zi). Costurile de transport internațional vor fi acoperite de către Fundația Soros-Moldova.

Notă: Oferta trebuie să includă suma brută a serviciului prestat cu toate impozitele aferente.

*Notă: În cadrul proiectului se aplică cota 0% TVA în conformitate cu HG Nr 246 din 8 aprilie 2010, Anexa nr. 2..

Termenul limită de prezentare a dosarului:   13 iulie 2017, ora 13:00

Companiile interesate vor prezenta dosarul până la 11 iulie 2017, ora 13.00 prin poşta electronică cu subiectul „Cerere de oferte traducător” la adresa: [email protected]. De asemenea ofertele pot fi expediate şi la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.

Pentru informații suplimentare tel: 270031, 270232, 274480,mob: 069064277 Alexandru Musteaţa, Director de Proiect, e-mail: [email protected] , Asistent de Proiect Vîrlan Cristina, e-mail: [email protected]