Publicații

STAREA GENERALA A ORGANIZATIILOR SOCIETATII CIVILE DIN UTA GAGAUZIA

Studiul de tip base line privind starea generală a societății civile din UTA Găgăuzia

STAREA GENERALA A ORGANIZATIILOR SOCIETATII CIVILE DIN UTA GAGAUZIA

Studiul de tip base line privind starea generală a societății civile din UTA Găgăuzia

Mecanisme de dialog și cooperare între centru și autonomie

Lucrarea identifică defectele cadrului instituțional și legal al acestui mecanism și sugerează abordări pentru eliminarea acestora.În rezultatul analizei au fost identificate și descrise câteva motive al lipsei de eficiență a activității grupului de lucru. Ele sunt: influența proceselor electorale asupra stabilității activității grupului; absența dispozițiilor care definesc statutul special al unui astfel de mecanism de negociere, precum și absența unor proceduri speciale pentru adoptarea deciziilor comune și garantarea punerii lor în aplicare.

Finanțarea externă pentru dezvoltarea UTA Găgăuzia

Lucrarea respectivă face o retrospectivă a finanțării externe oferită pentru dezvoltarea Unității Teritorial Autonome Găgăuzia. Experții au oferit un șir de recomandări pentru eficientizarea finanțării externe, dar și pentru asigurarea sustenabilității proiectelor de dezvoltare.